Skoči na sadržaj

Latinica | Ćirilica

Jer i ludosti ljudskoj ima kraj, što sad deluje neverovatno.

PROMOTIVNI PERIOD , CENE USLUGA- SEANSI 50 POSTO NIŽE

Saopštite svoje probleme, zatražite savete ili postavite pitanja na:

kontakt@akcijent.com
d.a.teodor@gmail.com

instagram
viber

messenger Dragan Atanacković Teodor
whatsapp

ili na kontakt formu koja se nalazi u donjem desnom uglu sajta

Psihičko zdravlje

Psihičko zdravlje  se uobičajeno shvata kao psiho-stanje bez prenaglašenih patoloških pojava, kao što je „preterana ljubomora“ i slično.
Švajcarski sir – slika uobičajenog stanja antropopsihe, normalnost sa puno patoloških rupa, odnosno pseudonormalnost.

Svaka pojava koja može da izazove psihičko uznemirenje od lakšeg do najtežeg je patološka.
Samo sa mnogim takvim pojavama ljudi žive „u miru“ dok te pojave ne pređu granicu, a kad će preći  – ne zna se.

Setimo se slučajeva kada čovek „pobije sve živo“, a pre toga je bio „tako miran“…
Može li antropopsihologija da to predvidi i predupredi?
Može.
Ljudi su, kao bacila, puni neaktiviarnih patoloških pojava, koje će se aktivirati kad najmanje očekuju, a to pre svega zato što od sebe i ne očekuju to aktiviranje, što je dokaz koliko se malo poznaju.

Shematski prikaz psiho-situacije pseudonormalnog, uobičajenog ega iz knjige OD VIŠKA GLAVA BOLI, D.A. Teodor
ZONA 3
SVETLA ZONA
Zona nelaganja,
tačnih i prisebnih
reakcija

ZONA 2
SIVA ZONA
(TAMPON ZONA)
Zona laganja, lažnih
reakcija, nepriznavanja
stanja stvari

ZONA 1
TAMNA ZONA


Zona strukturisanih
laži, koje su poprimile
izgled nepobitne istine
ZONA 3, SVETLA ZONA
„(MOŽE DA) ZNA“
Zona korektnosti
„Ako je tako – tako je, ako nije – nije!“
(proveravanje)
ZONA 2,
SIVA ZONA
„KAO DA ZNA“
Zona apsolutnog relativizma
„Možda jeste, možda nije tako,
a možda i jeste i nije tako!“
(apsolutna neuverenost – kolebanje)

ZONA 1
TAMNA ZONA
„MISLI DA ZNA

Zona apsolutizma, komandna zona
„Apsolutno je tako!“
(apsolutna uverenost)

Pacijent ili akcijent

Antropsihologija one koji su dospeli u jasno nenormalno stanje obaveštava iz čega su u to dospeli i pokušava ne da ih vrati u prethodno stanje, nego da ih vodi u stanje normalnosti, s tim što im ostavlja izbor da se „leče“ lekovima i terapijama ako hoće, ali u tom „lečenju“ antropopsihologija ne učestvuje.
Ukratko, niti ga tzv. pacijentima zabranjuje, niti ga preporučuje.
To ostavlja njihovoj slobodnoj volji da odluči, drugim rečima ako tzv. pacijent uporno nastavi da „luduje“ antropopsihologija diže ruke od njega, jer nije nasilna, i prepušta ga „lečenju“, dok nastavlja da radi sa njim, ako se pretvara u akcijenta, odnosno u aktivnog učesnika u razrešavanju svoje psihosituacije.
Početna faza rada sa onima koji su pseudonormalnost zamenili nenormalnošću jeste priznanje tih osoba da su nenormalne.
Tek tada se može ići dalje.
U suštini, antropopsihologija i njene metode se mogu primenjivati u svim fazama, odnosno stanjima antropopsihe (ljudske psihe) bez rizika od nanošenja bilo kakve psiho-štete.
Da šteti ne može, da koristi može.
Antropopsihologija je pogodna za zdrave  i manje zdrave, odnosno  za rešavanje problema pseudonormalnih i onih koji su napustili normalnost.
U svakom slučaju cilj će biti postizanje normalnosti ili bar upoznavanje sa njom. Da li će se i koliko u tome uspeti?
Minimum uspeha biće upoznavanje antropopsihe sa njenim mogućim normalnim stanjem, taj uspeh neće izostati, a maksimum će biti i dospevanje i bivanje antropopsihe (ljudske psihe) u normalnosti.

Posetite bar jednom mesečno
antropopsihološku onlajn radionicu
da se bolje upoznate,
da steknete psihičku kondiciju,
da naučite, između ostalog, da budete
normalno sujetni, normalno
ljubomorni bez teških posledica
po vas i druge itd!

Iskusite plodove antropopsihologije
nauke trećeg milenijuma!